Print
alpha-sm


alpha-sm
Телета стартер гранули   до 4 месечна възраст
Телета угояване брашнест     над 4 месечна възраст
Крави с 15% протеин брашнест     за сухостойни и с ниска млечност
Крави с 18% протеин брашнест     за лактиращи
Крави с 21% протеин брашнест     за високомлечни
ББС крави брашнест     допълващ фураж