Print
alpha-sm


alpha-sm
Патета стартер гранули 3 мм     от излюпване до 3 седмици
Патета финишер гранули 4 мм     от 4 до 8 седмици