Print
alpha-sm


alpha-sm
Пуйчета бройлери стартер брашнест/ гранули 3 мм     през първите седмици след излюпване
Пуйки финишер гранули 4 мм   през угоителния период
Пуйчета стартер домашен двор брашнест     през първите седмици след излюпване
Пуйчета финишер домашен двор брашнест     през угоителния период