„ПРОТЕИН 98” АД - Шумен

 

 

е водещ производител на пълноценни комбинирани фуражи и белтъчно биоконцентратни смески за всички видове животни.

 

От 1998 година предприятието е 100% частна собственост, без държавно участие. Вписано е в регистъра на одобрените производители на храни за животни на основание чл. 19, ал. 7 от Закона за фуражите под уникален Идентификационен номер αBG 27 3 0048. Системата за управление на качеството според стандартите на ISO 9001:2000 и НАССР системата, беше приета официално през 2005 година, след сертифициране на SGS със сертификати HU 06/1773 и BG 06 / 408 НС.

 

 "Протеин 98" АД притежава лицензии за публичен склад в зърнобаза гр. Велики Преслав с капацитет 5000 тона, зърнохранилище в зърнобаза гр. Велики Преслав - 4000 тона, зърнобаза Каспичан – 3000 тона и зърнобаза Смядово - 6000 тона. Предприятието разполага с три оборудвани лаборатории за контрол на качеството, в които се извършват анализи по официално признати методи и стандарти на зърнени храни, комбинирани фуражи, фуражни суровини и компоненти. 

 

През 2012 г беше изградена нова зърнобаза на територията на фуражния завод в гр. Шумен, която има силози с капацитет 15 000 тона.

 

 

Пълноценните фуражи на „Протеин 98” АД гарантират на животните:
- отлично здраве;
- висока продуктивност;
- висока възвращаемост на направените разходи;


„Протеин 98” АД осигурява на своите клиенти:
- индивидуален подход при разработването на рецепти за фуражи и концентрати, съобразен с наличните суровини и потребности на животните.
- безплатни консултации по въпросите на храненето, подготовката и съхранението на различните видове зърно и фуражи.
- складове за съхранение на зърно – на ишлеме, зърнохранилище и публичен склад.
- пълно персонално обслужване на клиентите на територията на завода
- богато разнообразие от видове фуражи и разфасовки в магазинната мрежа на предприятието.


Нашият ангажимент за повишаване безопасността при разработка, производство и продажба на комбинирани фуражи и ББС се гарантира чрез:
- задълбочен анализ на всички потенциални опасности
- осигуряване на необходимите хигиенни условия и превантивни мерки за контрол
- строго спазване на приложимите за нашето производство законово и нормативни изисквания.


„Протеин 98”АД е отворено за съвместна дейност и международно сътрудничество с чуждестранни фирми на взаимноизгодна основа в следните области:
- продажба на пълноценни комбинирани фуражи в насипно състояние
- продажба на пакетирани фуражи и разфасовки
- производство на ишлеме с всички видове зърно
- партньорство в областта на дистрибуцията в страната и по света


Нашата визия за бъдещето е свързана с разработването на нови продукти, усъвършенстване и модернизация на технологичните процеси и оборудване, адаптиране на цялостния производствен процес към изискванията на Европейския съюз.

Гаранция за постигане на устойчиво развитие на фирмата и за в бъдеще са поставените  ясни цели, новаторския дух на фирмения мениджмънт, съчетан с натрупания опит и традиции, който притежава персонала.

 

 


 

 

 

 

„Протеин 98” АД произвежда всички видове допълващи фуражи - белтъчно биоконцентратни смески в зависимост от зърнените фуражи които използвате и особеностите на фермата ви. Добре балансирания състав на биоконцентратите гарантира отлично здравословно състояние на Вашите пилета и носачки, максимална продуктивност и здравина на яйчната черупка през яйценосния период, стимилира растежа на прасетата и им осигурява добро здравословно състояние.

 

 

Балансираната комбинация от витамини, макро – и микроелементи в концентратите задоволява потребностите на млечните крави, телета, овце, агнета и др., като гарантира добро здравословно състояние на животните, висока продуктивност и отлично качество на получената продукция. Подробна информация за качеството, препоръки за хранене и консултации по отделните рецепти, по видове животни може да получите от специалистите в завода.

 

 


 

ЗА ВАШЕТО ФУРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДЛАГАМЕ:
 

-Минерални добавки
-Млекозаместители
-Соев шрот
-Слънчогледов шрот

 

 


 

„Протеин 98” АД има удоволствието да Ви предложи  широка гама от пълноценни комбинирани фуражи и ББС за хранене на различни видове и категории животни в магазинната си мрежа в цялата страна.

 

 


БАЗИ НА ПРОТЕИН 98